جهان آرا

انتخابات تمام شد و ما موفق به تغییر نشدیم، قاعدتا باید ناراحت باشم اما خوشحالم چون برای منافع شخصی رای ندادم چون به اختلاس و رانت رای ندادم و شریک هیچ‌کدام هم نیستم smiley.

خوشحالم اخلاق رو بردیم.

پ‌ن: منظور از این نوشته این نیست که هرکس به او رای داد حامی اختلاسه یا برای منافع شخصی رای داده هرچند متاسفانه عده‌ای ناخواسته این کار رو کردن.