به نام حضرت دوست

تغییر به نفع مردم

امروز روز مهمی در تاریخ انقلاب خواهد شد، امروز باید در انتخابات شرکت کنیم و دوازدهمین رئیس جمهور انقلاب را انتخاب کنیم.

خدایا تو خودت شاهدی که من نه برای منافع شخصی و دنیایی خودم نه برای قیمت دلار نه برای سفرهای خارجی و اپلای، فقط و فقط به خاطر مبارزه با دزدی و فساد، به خاطر محرومان، به خاطر کارگران اخراج شده، پروژه‌های تعطیل شده، به خاطر تمام کسانی که اینترنت و توییتر و تلگرام و هیچ رسانه‌ای ندارند و همچنین آینده فرزندم می‌خواهم رای بدهم.

خدایا خودت راه درست را به همه ما نشان بده و کمک کن که انتخاب درستی داشته باشیم، کمک کن به تغییر به سمت رضایت خودت و تغییر به نفع مردم.